Vaikiška avalynė didmenomis Privatumo Politika
weestep
0
Patikusios prekės
Komplektai: 0
Bendras: 0.00 €
Vėliava
Vaikiška avalynė didmenomis
Vaikiška avalynė didmenomis

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika:

 

1. Bendrosios nuostatos

Ši asmens duomenų tvarkymo politika yra parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu EU GDPR ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką bei asmens duomenų saugumui užtikrinti skirtas priemones, kurių imasi Bendrovė Weestep Sp. z o.o. (toliau — Operatorius), kurio pagrindine buveine yra adresu: Lenkija. Šv. Karczunkowska 42, 02-871 Varšuva.

1.1. Operatorius savo svarbiausiu tikslu ir savo veiklos vykdymo sąlyga laiko žmogaus teisių ir laisvių paisymą tvarkant jo asmens duomenis, įskaitant teisių į privataus gyvenimo neliečiamumą, asmens ir šeimos paslaptį apsaugą.

1.2. Ši Operatoriaus politika dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau — Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės weestep.lt lankytojus (toliau — Vartotojas). Todėl prieš pateikdami savo asmens duomenis perskaitykite šią informaciją, kuri aiškina, kodėl renkame jūsų duomenis, kaip juos naudojame ir kokios yra jūsų teisės. Būkite atsargūs: jei esate nepilnametis, turėtumėte paprašyti tėvų patvirtinti jūsų registraciją.

 

2. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis

2.1. Vardas, pavardė;

2.2. Elektroninio pašto adresas;

2.3. Telefonų numeriai;

2.4. Svetainėje taip pat renkami ir tvarkomi nuasmeninti duomenys apie lankytojus, besinaudojant interneto statistikos paslaugomis (Google Analytics, Yandex Metrica ir pan.).

2.5. Aukščiau minėtiems duomenims apibendrinti toliau Politikos tekste naudojama sąvoka „Asmens duomenys“.

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

3.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas — informuoti Vartotoją siunčiant elektroninius laiškus; suteikti Vartotojui prieigą prie svetainėje esančių paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos.

3.2. Taip pat operatorius turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, kiekvieno Operatoriaus laiško pabaigoje spustelėdamas atitinkamą frazę.

3.3. Nuasmeninti Vartotojų duomenys, surinkti besinaudojant interneto statistikos paslaugomis, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės ir jos turinio kokybei pagerinti.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos pateikia ir (arba) siunčia pats Vartotojas per specialias formas, esančias svetainėje weestep.lt. Vartotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

 

5. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kito pobūdžio tvarkymo tvarka

Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, norint pilna apimtimi laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje.

5.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad neįgalioti asmenys negalėtų turėti prieigą prie asmens duomenų.

5.2. Vartotojo asmens duomenys niekada, jokiomis aplinkybėmis, nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose numatytus atvejus.

5.3. Asmens duomenų netikslumų aptikimo atveju, Vartotojas gali juos atnaujinti savarankiškai, siųsdamas pranešimą Operatoriui Operatoriaus elektroninio pašto adresu sale@weestep.pl su žyma „Asmens duomenų atnaujinimas“.

5.4. Asmens duomenų tvarkymo terminas neribotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, siųsdamas pranešimą Operatoriui Operatoriaus elektroninio pašto adresu sale@weestep.pl su žyma „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas“.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus jį dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, kreipdamasis į Operatorių elektroniniu paštu sale@weestep.pl.

6.2. Šiame dokumente bus nurodyti bet kokie Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol nebus pakeista nauja versija.